Stanowiska Urzędu Gminy

Jarosław Goschorski - Wójt Gminy


Helena Wesołek - Sekretarz Gminy


Aneta Jolanta Telus - Skarbnik Gminy


Małgorzata Szybicka - Inspektor ds. Księgowości Oświaty i GCKSiR; tel. wew. 35


Danuta Zomkowska - Inspektor ds. Ewidencji Ludności i dowodów osobistych; tel. wew. 39


Dariusz Zalewski - Z-ca Kierownika USC;  tel. wew. 41


Halina Wudarska - Inspektor ds. księgowości podatkowej; tel. wew.44


Teresa Brzozowska - Inspektor ds. kasy; tel. wew. 50;


Anna Krajewska - Inspektor ds. płac; tel. wew. 35


Barbara Kordalska - Inspektor ds. organizacyjnych;  tel. wew. 32


Sabina Malikowska - Inspektor ds. obsługi organów gminy; tel. wew. 33;


Teresa Wachulik - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i spraw społecznych; tel. wew. 49


Dariusz Malikowski - Inspektor ds. budownictwa; tel. wew. 42


Andrzej Wójcik - Inspektor ds. dróg i ochrony środowiska; tel. wew. 40


Danuta Nowakowska - Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat; tel. wew.44


Renata Zalewska - Inspektor doradca europejski;  tel. wew. 33


 Cezary Kwiatek - Podinspektor ds. akt stanu cywilnego; tel. wew. 41


Karolina Woźniak - Referent ds. księgowości GOPS i GBP; tel. wew. 43


Małgorzata Bartkowska - Podinspektor ds. ksiągowości budżetowej; te. wew. 43


Monika Tomkiel - Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi; tel. wew. 53

 

SzybkiPit