Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Stanowiska Urzędu Gminy

Jarosław Goschorski - Wójt Gminy


Helena Wesołek - Sekretarz Gminy


Aneta Jolanta Telus - Skarbnik Gminy


Małgorzata Szybicka - Inspektor ds. Księgowości Oświaty i GCKSiR; tel. wew. 35


Danuta Zomkowska - Inspektor ds. Ewidencji Ludności i dowodów osobistych; tel. wew. 39


Dariusz Zalewski - Z-ca Kierownika USC;  tel. wew. 41


Halina Wudarska - Inspektor ds. księgowości podatkowej; tel. wew.44


Teresa Brzozowska - Inspektor ds. kasy; tel. wew. 50;


Anna Krajewska - Inspektor ds. płac; tel. wew. 35


Barbara Kordalska - Inspektor ds. organizacyjnych;  tel. wew. 32


Sabina Malikowska - Inspektor ds. obsługi organów gminy; tel. wew. 33;


Teresa Wachulik - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i spraw społecznych; tel. wew. 49


Dariusz Malikowski - Inspektor ds. budownictwa; tel. wew. 42


Andrzej Wójcik - Inspektor ds. dróg i ochrony środowiska; tel. wew. 40


Danuta Nowakowska - Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat; tel. wew.44


Renata Zalewska - Inspektor doradca europejski;  tel. wew. 33


 Cezary Kwiatek - Podinspektor ds. akt stanu cywilnego; tel. wew. 41


Karolina Woźniak - Referent ds. księgowości GOPS i GBP; tel. wew. 43


Małgorzata Bartkowska - Podinspektor ds. ksiągowości budżetowej; te. wew. 43


Monika Tomkiel - Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi; tel. wew. 53

 

Spis Rolny 2020
SzybkiPit