/ odpady@lipowieckoscielny.pl /

Aktualności

19 listopada 2015 12:06 | Aktualności

PODZIĘKOWANIE WÓJTA GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny składa podziękowanie za pomoc finansową w odbiorze i unieszkodliwianiu azbestu na terenie Gminy Lipowiec Kościelny w 2015 r., dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz...

czytaj więcej »

17 listopada 2015 13:03 | Aktualności

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipowiec Kościelny

Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipowiec Kościelny dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 5.565,00 zł. Wkład własny Gminy Lipowiec Kościelny to 1855,00 zł.

czytaj więcej »

23 października 2015 11:01 | Aktualności

Ogłoszenie o dofinansowaniu odbioru i unieszkodliwiania azbestu w 2015 r.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje iż, „Odbiór i unieszkodliwianiu azbestu na terenie Gminy Lipowiec Kościelny w 2015 r., dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska...

czytaj więcej »

SzybkiPit