/ odpady@lipowieckoscielny.pl /::Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia życzy Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z pracownikami

„Przebudowa drogi w obrębie wsi Turza Mała oraz drogi gminnej w obrębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny"

 

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny informuje, iż w dniu 18.08.2016r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu o nazwie „Przebudowa drogi w obrębie wsi  Turza Mała oraz drogi gminnej  w obrębie wsi Turza Wielka w Gminie Lipowiec Kościelny"  na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Termin realizacji: listopad 2018r.

Koszt ogólny: 483 264,76 zł

Kwota dofinansowania 63,63%: 307 501,00 zł

Wkład własny: 175 763,76 zł

 

SzybkiPit