/ odpady@lipowieckoscielny.pl /

Najnowsze wiadomości

27 marca 2017 11:44 | Przetargi

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI O NR. EWID. 143 W OBRĘBIE WSI ŁOMIA O DŁ. 0,265 KM

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.lipowieckoscielny.pl Ogłoszenie nr 51951 - 2017 z dnia 2017-03-27 r. Lipowiec Kościelny: Przebudowa odcinka drogi o nr ewid. 143 w obrębie wsi Łomia...

czytaj więcej »

07 marca 2017 13:09 | Przetargi

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadach o salę gimnastyczną

Ogłoszenie nr 38308 - 2017 z dnia 2017-03-07 r. Lipowiec Kościelny: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadach o salę gimnastyczną OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

czytaj więcej »

07 marca 2017 07:58 | Aktualności

Informacja dotycząca dyżuru Straży Gminnej marzec 2017

I N F O R M A C J A Uprzejmie informuję, że Straż Gminna będzie pełniła dyżur na terenie Gminy Lipowiec Kościelny w dniach: - 8 marca 2017r. (środa) w godzinach 700 – 1500 - 16 marca 2017r. (czwartek) w godzinach 700 – 1500 - 23 marca 2017r. (czwartek) w godzinach 700 –...

czytaj więcej »

21 lutego 2017 11:57 | Aktualności

Akcja promocyjna „Koleją do Kultury”.

Szanowni Państwo, Zachęcam do wzięcia udziały w akcji promocyjnej „Koleją do Kultury”. Na podstawie biletu na przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich można uzyskać wysokie rabaty w jednej z partnerskich instytucji kultury: 1. Teatr Polski w Warszawie: -15% na bilety normalne oraz ulgowe. 2....

czytaj więcej »

15 lutego 2017 12:52 | Aktualności

informacja o projekcie realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu”. Projekt skierowany jest do osób, które chcą z własnej inicjatywy podnieść, uzupełnić i formalnie potwierdzić kwalifikacje. W ramach projektu, przewidziano realizację szkoleń w zakresie...

czytaj więcej »

SzybkiPit