/ odpady@lipowieckoscielny.pl /

Najnowsze wiadomości

23 czerwca 2016 12:45 | Przetargi

Rozbudowa świetlicy w miejscowości Turza Wielka- etap III

Lipowiec Kościelny: Rozbudowa świetlicy w miejscowości Turza Wielka - ETAP III Numer ogłoszenia: 100419 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...

czytaj więcej »

22 czerwca 2016 11:46 | Przetargi

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert. Dla zamówienia publicznego nieprzekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Przebudowa drogi nr ewidencyjny 196 w m. ŁOMIA w km 0+000 do 0+880

06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213 e-mail: gmina@lipowieckoscielny.pl NIP: 569-176-00-28 REGON 130378232 Lipowiec Kościelny, dnia 22.06.2016 DOŚ.7211.1.D.2016 Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Dla zamówienia publicznego nieprzekraczającej wyrażonej...

czytaj więcej »

10 czerwca 2016 14:11 | Aktualności

Konsultacje dotyczące Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lipowiec Kościelny na lata 2016-2023 z perspektywą do 2030r.

Informujemy, iż w zakładce Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lipowiec Kościelny na lata 2016-2023 z perspektywą do 2030r. zamieszczono projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag do dokumentu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze Strategią oraz zgłaszanie uwag w formie...

czytaj więcej »

SzybkiPit