/ odpady@lipowieckoscielny.pl /

Najnowsze wiadomości

03 września 2015 13:30 | Przetargi

Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr ew. 54 w miejscowości Rumoka

Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr ew. 54 w miejscowości Rumoka, w km 0+250-1+850 Numer ogłoszenia: 228658 - 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...

czytaj więcej »

02 września 2015 14:24 | Przetargi

Termomodernizacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczo-usługowego o garaż dla samochodów strażackich- ETAP II

Lipowiec Kościelny: Termomodernizacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczo-usługowego o garaż dla samochodów strażackich - ETAP II. Numer ogłoszenia: 129987 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej »

01 września 2015 13:32 | Aktualności

DO 4 WRZEŚNIA 2015r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ!!!!

WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY INFORMUJE, IŻ OSOBY, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE ZŁOŻYŁY DO URZĘDU GMINY W LIPOWCU KOŚCIELNYM WNIOSKU O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM SPOWODOWANYCH SUSZĄ W PIERWSZYM TERMINIE, MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI W NIEPRZEKRACZALNYM...

czytaj więcej »