/ odpady@lipowieckoscielny.pl /

Najnowsze wiadomości

11 marca 2014 13:27 | Aktualności

Ankieta dla mieszkańców gminy

Szanowni Państwo! Obecnie na zlecenie Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania prowadzone jest badanie, którego celem jest ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) za 2013 rok. Wykonawcą badania jest firma StrefaPlus Michał Marciniak. Jednym z elementów badania...

czytaj więcej »

07 marca 2014 08:42 | Przetargi

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z miejscem integracji mieszkańców w miejscowości Parcele Łomskie

Lipowiec Kościelny: Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z miejscem integracji mieszkańców w miejscowości Parcele Łomskie Numer ogłoszenia: 75948 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »