/ odpady@lipowieckoscielny.pl /

Najnowsze wiadomości

09 lipca 2015 13:57 | Przetargi

Zapytanie ofertowe - Odbiór i unieszkodliwianie azbestu

Załącznik Nr 1 DOŚ 7013.1.2015 Lipowiec Kościelny, 09.07.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10 /A/2015 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę odbioru i utylizację wyrobów...

czytaj więcej »